Biz ijtimoiy tarmoqlarda
«Ballar» sodiqlik dasturi
«Ballar» sodiqlik dasturi, bu ballarni olish, yig‘ish va ularni bir martalik to‘plam yoki xizmatlarga almashtirishning yangi imkoniyatidir. 

«Ballar» sodiqlik dasturida ishtirok etuvchi Mobi 40, Mobi 50 va Mobi 50+ tarif rejalarining abonentlariga, har bir sarflangan 10 000 so‘m evaziga 1 ball hisoblanadi. Ballar abonent to‘lovi yechilganda, "Tungi DRIVE" xizmati, kunlik, tungi va oylik internet-to‘plamlar, daqiqa va SMS to‘plamlari xarid qilinganda yig‘iladi.

«Mobi 40», «Mobi 50» va Mobi 50+ tarif rejalarining abonentlari *106# buyrug‘I yordamida, mustaqil ravishda  «Ballar» sodiqlik dasturining ishtirokchisiga aylanishlari mumkin.

Abonent ballar oladigan, bir martalik to‘plamlar va xizmatlar ro‘yxati:

 • MOBI 40, MOBI 50 va MOBI 50+ tarif rejasi bo‘yicha  abonent to‘lovini (oylik/kunlik) to‘lash evaziga

 • Quyidagi bir martalik internet-to‘plamlarni xarid qilish evaziga:
 • Tungi internet-to‘plam 1000 Mb;

 • Tungi internet-to‘plam 10000 Mb;

 • Tungi internet-to‘plam 2000 Mb;

 • Tungi internet-to‘plam 20000 Mb;

 • Tungi internet-to‘plam 3000 Mb;

 • Tungi internet-to‘plam 5000 Mb;

 • Tungi internet-to‘plam 50000 Mb;

 • Kunlik internet-to‘plam 1000 Mb;

 • Kunlik internet-to‘plam 10000 Mb;

 • Kunlik internet-to‘plam 200 Mb;

 • Kunlik internet-to‘plam 2000 Mb;

 • Kunlik internet-to‘plam 300 Mb;

 • Kunlik internet-to‘plam 3000 Mb;

 • Kunlik internet-to‘plam 500 Mb;

 • Kunlik internet-to‘plam 5000 Mb;

 • Internet-to‘plam 1000 Mb;

 • Internet-to‘plam 10000 Mb;

 • Internet-to‘plam 2000 Mb;

 • Internet-to‘plam 20000 Mb;

 • Internet-to‘plam 300 Mb;

 • Internet-to‘plam 3000 Mb;

 • Internet-to‘plam 30000 Mb;

 • Internet-to‘plam 500 Mb;

 • Internet-to‘plam 5000 Mb;

 • Internet-to‘plam 50000 Mb;

Quyidagi bir martalik daqiqa to‘plamlarini xarid qilish evaziga:

 • 120 daqiqalik to‘plam;

 • 1200 daqiqalik to‘plam;

 • 180 daqiqalik to‘plam;

 • 1800 daqiqalik to‘plam;

 • 300 daqiqalik to‘plam;

 • 60 daqiqalik to‘plam;

 • 900 daqiqalik to‘plam;

Quyidagi bir martalik SMS to‘plamlarni xarid qilish evaziga:

 • SMS- to‘plam 100;

 • SMS-to‘plam 300;

Quyidagi xizmatlarni ulash evaziga:

 • Tungi DRIVE 1;

 • Tungi DRIVE 30;

 • Tungi DRIVE 7;

Har bir abonentga yakka tartibda, tarmoqga ulanish paytidan boshlab hisoblanadigan, abonentga Mobiuz tarmog‘ida uzluksiz xizmat ko‘rsatilayotgan davrga bog‘liq bo‘lgan, oshiruvchi koeffitsent beriladi.

Mazkur abonentga Mobiuz tarmog‘iga ulangan paytdan beri xizmat ko‘rsatilgan davr

Oshiruvchi koeffitsent

Hisoblangan ballarning miqdori

(MOBI 40 TR bir oylik abonent to‘lovi yechib olinganida berilgan 4 ball misolida)

1 oydan 6 oygacha

1

4 ball (4*1=4)

 7  oydan  12  oygacha

1,1

4,4 ball (4*1,1=4,4)

13 oy - 24 oy

1,2

4,8 ball (4*1,2=4,8)

25 oydan oshiqroq

1,5

6 ball (4*1,5=6)

Ballarni hisoblash abonent tomonidan tegishli harkat amalga oshirilgandan keyin, sutka davomida amalga oshiriladi.

Abonent 0,1 ball oladigan eng kichik qiymat 1000 so‘mga teng, 1000 so‘mdan kam to‘lov uchun ballar berilmaydi.

Misol: Sodiqlik dasturida ishtirok etuvchi abonent 1000 Mb internet-to‘plam xarid qilganda, 11 000 so‘m to‘ladi va unga tegishli ravishda 1,1 ball hisoblanadi.

Barcha olingan ballar yig‘iladi va keyinchalik abonent tomonidan *106# USSD-menyusi yoki tegishli USSD-buyruqlar yordamida quyidagi bir martalik to‘plam yoki xizmatlarga almashtirilishi mumkin :

Xizmatning nomi

Almashtirish uchun ballar miqdori

To‘plamning amal qilish muddati

Ulash uchun USSD-buyruq

Ballar evaziga 50 MB internet to‘plami

3 ball

10 kun

*106*11*50#

Ballar evaziga 100 MB internet to‘plami

5 ball

10 kun

*106*11*100#

Ballar evaziga 300 MB internet to‘plami

10 ball

10 kun

*106*11*300#

Ballar evaziga 500 MB internet to‘plami

12 ball

10 kun

*106*11*500#

Ballar evaziga 1000 MB internet to‘plami

15 ball

10 kun

*106*11*1000#

Ballar evaziga 2000 MB internet to‘plami

20 ball

10 kun

*106*11*2000#

Ballar evaziga 3000 MB internet to‘plami

25 ball

10 kun

*106*11*3000#

Ballar evaziga 5000 MB internet to‘plami

30 ball

10 kun

*106*11*5000#

Ballar evaziga kunlik 200 MB

3 ball

1 kun

*106*12*200#

Ballar evaziga kunlik 300 MB

5 ball

1 kun

*106*12*300#

Ballar evaziga tungi 1 000 MB to‘plami

3 ball

10 kun

*106*19*1000#

Ballar evaziga tungi 2 000 MB to‘plami

5 ball

10 kun

*106*19*2000#

Ballar evaziga tungi 3 000 MB to‘plam

7 ball

10 kun

*106*19*3000#

Ballar evaziga tungi 5 000 MB to‘plami

12 ball

10 kun

*106*19*5000#

Ballar evaziga Tungi DRIVE 1

5 ball

1 kun

*106*10*1#

Ballar evaziga Tungi DRIVE 7

10 ball

7 kun

*106*10*7#

Ballar evaziga Tungi DRIVE 10

15 ball

10 kun

*106*10*10#

Ballar evaziga 60 daqiqa to‘plami

5 ball

10 kun

*106*21*60#

Ballar evaziga 120 daqiqa to‘plami

7 ball

10 kun

*106*21*120#

Ballar evaziga 180 daqiqa to‘plami

10 ball

10 kun

*106*21*180#

Ballar evaziga 300 daqiqa to‘plami

15 ball

10 kun

*106*21*300#

Ballar evaziga «SMS 100» to‘plami

5 ball

10 kun

*106*31*100#

Ballar evaziga «SMS 300» to‘plami

10 ball

10 kun

*106*31*300#

«Ballar» sodiqlik dasturi 2021-yil 23-noyabrdan 2022-yil 30 dekabrgacha sinov dasturi doirasida amalga oshiriladi.

Shartlar:

 • Tarif rejasi o‘zgartirilganda yig‘ilgan ballar o‘tkaziladi, lekin abonent ulardan faqat MOBI 40, MOBI 50 va MOBI 50+ tarif rejasida bo‘lganda foydalanishi mumkin.

 • MOBI 40, MOBI 50 va MOBI 50+ TR ulanganda «BMS Ballar» xizmati avtomatik ravishda qo‘shiladi.

 • MOBI 40, MOBI 50 va MOBI 50+ TR o‘tilganda «BMS Ballar» xizmati avtomatik ravishda qo‘shiladi.

 • Bir vaqtda bir nechta to‘plamlarni ulash mumkin. Ulangan «ballar uchun to‘plamlar» (bir turdagi xizmatlar) hajmi qo‘shiladi. To‘plamdan foydalanish muddati oxirgi ballar evaziga  ulangan  to`plam muddati tugaguncha uzaytiriladi.

 • Abonent ballar evaziga taqdim etilgan to‘plamlardan faqat faol holatda bo‘lganda foydalanishi mumkin.

 • Tarif rejasi o‘zgartirilganda avval taqdim etilgan  «ballar evaziga to‘plam» o‘tkaziladi.

 • Ballarni almashtirishda ulangan to‘plamlar, xarid qilingan to‘plamlar bilan qo‘shilmaydi.

 • Ballar evaziga faollashtirilgan Internet-to‘plamdagi qolgan trafik haqidagi ma’lumotni *102*0# USSD-buyrug‘i yordamida olish mumkin.

 • Faollashtirilgan "Ballar evaziga daqiqalar to‘plami"da qolgan daqiqalarning miqdori haqidagi ma’lumotni *103*0#  USSD-buyrug‘i yordamida olish mumkin.

 • Faollashtirilgan «Ballar evaziga SMS to‘plami»da qolgan SMSlar soni haqidagi ma’lumotni *104*0# USSD-buyrug‘i yordamida olish mumkin.

 • Ballar evaziga kunlik internet to‘plam ulanganda, kiritilgan trafikning tegishli hajmi, abonent bu davrda vaqtinchalik blokirovkada bo‘lish muddatidan qat’iy nazar, faollashtirilgan paytdan boshlab 1 kun davomida ishlatilishi mumkin.

 • Ballar evaziga ulangan to‘plamdagi kirtilgan trafik tugaganda yoki ballar evaziga to‘plamning muddati tugaganda, trafik belgilangan tariflarga muvofiq narxlanadi.

 • Bir vaqtning o‘zida tarif rejasi va ballar evaziga faollashtirilgan Kunlik-Internet-to‘plam bo‘yicha beriladigan, ishlatilmagan megabaytlar mavjud bo‘lsa, avval ballar evaziga olingan Kunlik internet-to‘plam doirasidagi megabaytlar sarflanadi.

Abonentda bir necha turdagi to‘plamlar mavjud bo‘lsa, ularning sarflanish tartibi quyidagicha bo‘ladi:

 • Kunlik internet-to‘plam (xarid qilingan) -> Ballar evaziga olingan Kunlik internet – to‘plam-> TR doirasidagi trafik -> OnNet xizmati doirasidagi trafik-> oylik internet to‘plam > boshqa bonusli internet to‘plamlar > Ballar evaziga internet to‘plam

Internet-to‘plamlarning 00:00 dan 8:00 gacha bo‘lgan davrda sarflanish tartibi:

 • Tungi internet-to‘plam (xarid qilingan)-> Ballar evaziga olingan tungi internet-to‘plam -> Kunlik internet-to‘plam -> Ballar evaziga olingan kunlik internet to‘plam-> Tarif rejasi doirasidagi trafik  -> OnNet trafigi -> Oylik internet – to‘plam (xarid qilingan)> boshqa bonusli internet to‘plamlar > Ballar evaziga olingan internet-to‘plam > boshqa to‘plamlar.

Daqiqalarning sarflanish tartibi:

 • Tarif rejasi doirasidagi daqiqalar> Xarid qilingan daqiqalar to‘plamidan daqiqalar > boshqa bonusli daqiqa to‘plamlari> Ballar evaziga olingan Daqiqalar to‘plamidan daqiqalar.

Abonentda bir nechta to‘plamlar bo‘lganida daqiqalarning sarflanish tartibi:

 • “Gap ko‘p” xizmati> Tarif rejasi doirasidagi daqiqalar> Xarid qilingan daqiqalar to‘plamidagi daqiqalar > boshqa bonusli daqiqa to‘plamlari> Ballar evaziga daqiqalar to‘plamidagi daqiqalar

SMS sarflanishining tartibi:

 • Tarif rejasi doirasidagi SMS> «SMS-OnNet» xizmati doirasidagi SMS> xarid qilingan SMS to‘plamdagi SMS> boshqa bonusli SMS to‘plamlar > Ballar evaziga SMS to‘plamidagi SMS
 • Ballar evaziga olingan Internet-toplamlardan foydalanish uchun “Mobil internet” xizmatini, u avval o‘chirilgan bo‘lsa, faollashtirish kerak. Ballar evaziga to‘plamlarga kiritilgan trafikning tegishli hajmi, abonent ushbu davrda vaqtinchalik blokirovkada bo‘lgan muddatidan qat'iy nazat taqdim etiladi. To‘plamlarni faollashtirish oralig‘idagi vaqt kamida 10 daqiqani tashkil etishi kerak.
 • «Tungi DRIVE» xizmati abonentlarga  0:00 dan 8:00 gacha bo‘lgan davr mobaynida internetdan cheklanmagan tarzda foydalanish imkonini beradi. Abonentda xizmatning uchta turi – bir martalik, haftalik yoki o‘n kunlikdan birini tanlash imkoniyati mavjud. Abonentga xizmatni 00:00 gacha faollashtirish tavsiya etiladi. 

 • Ballar evaziga Tungi DRIVE 1, Ballar evaziga Tungi DRIVE 7, Ballar evaziga Tungi DRIVE 10 xizmatlarini kunning har qanday paytida faollashtirish mumkin. Ular tegishli ravishda xizmat ulangan paytdan boshlab 1,7 yoki 10 kun amal qiladi. Xizmat to‘g‘ri ishlashi uchun joriy sessiyani to‘xtatib, soat 00:00dan keyin yangisini boshlash tavsiya etiladi. Oxirgi sessiya - 9.00 dan kechiktirmagan holda uzilishi kerak.

 • Tungi DRIVE xizmatini *106*10*0#  USSD-buyrug‘i yordamida o‘chirish mumkin.

 • Tungi DRIVE xizmatining holatini *102*0*# USSD-buyrug‘i yordamida tekshirish mumkin.

 • Bir vaqtning o‘zida faqat bitta to‘plam («Ballar evaziga Tungi DRIVE 1», « Ballar evaziga Tungi DRIVE 7», « Ballar evaziga Tungi DRIVE 10», «Tungi DRIVE 1», «Tungi DRIVE 7» va «Tungi DRIVE 30») ulangan bo‘lishi mumkin.

 • «Ballar evaziga Tungi DRIVE 1», «Ballar evaziga Tungi DRIVE 7» va «Ballar evaziga Tungi DRIVE 10» xizmatidan foydalanish vaqtida (0:00 dan 8:00 gacha)  xarid qilingan internet to‘plamlar va tarif rejalari doirasidagi to‘plamlardan Mb yechib olinmaydi.

 • «Ballar evaziga Tungi DRIVE» xizmatidan faqat balans ijobiy bo‘lgan holatda foydalanish mumkin.

 • Tarif o‘zgartirilganda «Tungi DRIVE» xizmati saqlanib qoladi.

 • «Tungi DRIVE» xizmati o‘chiriladigan hollarda narxlar to‘g‘ri chiqarilishi uchun dastlab barcha faol Internet sessiyalar yakunlanishi zarur.

 • Internetdan foydalanilayotganda ulanish har 60 daqiqada uzilib, sessiya yangilanadi. 
 • To‘plamlar abonent O‘zbekiston Respublikasi hududidagi «UMS» MChJ tarmog‘ida bo‘lgandagina amal qiladi.
 • Narxlar QQS hisobga olingan holda ko‘rsatilgan.
Ro'yxatga qaytish